MusicaMinore1
Musica_Minore9
Musica_Minore8
Musica_Minore7
Musica_Minore6
Musica_Minore5
Musica_Minore4
Musica_Minore3
Musica_Minore2
Musica_Minore11
Musica_Minore10

Komorní soubor Musica Minore byl založen v roce 2007 mladými špičkovými umělci a je tělesem, které interpretuje komorní hudbu od baroka až po současnost, včetně vlastní tvorby. Impulsem ke vzniku byl společný zájem o „muzicírování v malém“. Hudbu s obvyklým označením „vážná“ by však tento soubor ve svém podání nazval raději jako hudbu velmi živou a plnou energie. Musica Minore se neomezuje na jediné obsazení komorního orchestru, ale jejím specifikem je střídání různých komorních uskupení v rámci jednoho koncertního programu. To umožňuje sestavit kreativní repertoár, který je inspirující pro hráče a pestrý pro posluchače. Ambicí souboru je kromě prezentace vlastních projektů také spolupráce s různými vokálními ansámbly, projekty inspirující se jinými hudebními žánry (koncerty filmové hudby, hudebně – vzdělávací program The Beatles – Příběh legendy, „Hudba ve světě filmu“, aj.) a především také spolupráce s různými sólisty (z předních českých umělců jsou to např. V. Hudeček, B. Matoušek, J. Stivín, K. Englichová, ze sólistů mladé generace např. J. Špaček, J. Mráček, L. Klánský, J. Vodička, aj.). Soubor pravidelně koncertuje na domácích i zahraničních festivalech a pódiích, z těch nejvýznamnějších jsou to např. tyto: Hudba na zámku a v zahradách Kroměříž, Mezinárodní hudební festival V. Hudečka a hosté v Mor. Budějovicích, Podblanický hudební podzim, pravidelná spolupráce na Akademii V. Hudečka, Nitrianská hudobná jar, Trnavská hudobná jar, prezentace v Evropském parlamentu v Bruselu, turné po Mexiku a Španělsku.


The chamber ensemble Musica Minore was founded in 2007 and is a professional ensemble that performs chamber music from baroque until contemporary music, including its own compositions. The impulse for the foundation of this ensemble was a common interest in “making music in a small group”. They would rather like to call the music, which is commonly referred to as “classical”, very lively and full of energy. Musica Minore is not limited to one line-up of a chamber orchestra, but it’s specific for the variety of different chamber ensembles with in one concert. This enables them to form a creative repertoire which is inspiring for the players and diversified to the audience. Another common aim of these young musicians is to bring classical music to places, where professional musical ensembles don’t perform. Last but not least, the ambition of this ensemble is collaborating with various soloists (for example czech soloists V. Hudeček, B. Matoušek, J. Stivín, K. Englichová, J. Špaček, J. Mráček, L. Klánský, J. Vodička, etc.), vocal ensembles a projects inspired by other genres (concerts of film music, musically-educational program „The Beatles – The story of legend“, etc.). In addition to its own projects ensemble performs regulary at home and abroad.

Nejbližší koncerty

Pátek 10. 6. 2016, 19: 30

Reprezentační sál Státního zámku Vizovice
Program: J. Haydn, W .F. Bach, W. A. Mozart


Čtvrtek 21. 07 2016, 19:00

Rotunda Květné zahrady.

Program: G. P. Telemann, A. Corelli, A. Vivaldi, J. Halvorsen, W. F. Bach